بیمه عمر و پس انداز

همه ما در جستجوی آرامش و آسودگی خیال هستیم . اضطراب ، آشفتگی و مرگ پدیده هایی هستند که همواره زندگی انسان را مورد تهدید قرار می دهند. براستی چگونه می توان در هنگام بروز این موارد خانواده ها را از آسیب و گزند حفظ کرد و آرامش و امید را برای آنان به ارمغان آورد ؟ بیمه آسیا افتخار دارد ، به منظور تامین آسایش ، رفاه و حمایت از خانواده ها و تمامی آحاد مردم کشور چه در زمان حیات و چه بعد از حیات و یا در مقاطعی نظیر ازدواج ، تحصیل فرزندان، تهیه مسکن، اشتغال و تامین دوران بازنشستگی با عرضه بیمه های عمر و پس انداز هزینه و سرمایه مورد نیاز را تا حد پیش بینی شده تامین نماید.

مزایای بیمه جامع عمروپس انداز آسیا

  1 – از بدو تولد تا 65 سالگی می توانید بیمه نامه را برای خود یا خانواده تهیه نمایید .

 2 – مدت قرار داد از 5 تا 30سال قابل تنظیم  می باشد.

 3 – جهت صدور بیمه نامه تا سرمایه دویست و پنجاه میلیون ریال وتا سن 55 سالگی نیاز به انجام آزمایشات پزشکی ندارید.

4 – برای جبران بخشی از آثار تورم ، می توانید حق بیمه و سرمایه خود را با نرخهای مشخص بصورت سالانه تعدیل نمایید. همچنین بدینوسیله باافزایش سن ،پوششهای خود را بهبود بخشید. تعدیل حق بیمه از5 تا 25 درصد و تعدیل سرمایه از 5 تا 15 درصد قابل انتخاب می باشد.

5 – حق بیمه بصورت سالانه ، شش ماهه ،سه ماهه ودوماهه قابل پرداخت می باشد .

 6- حداقل حق بیمه دو ماهه  پانصد هزار ریال و حداقل سرمایه  سی میلیون ریال در بیمه نامه عمرو پس انداز می باشد .

 7- شما می توانید حداکثر سرمایه فوت  به میزان پنج میلیارد ریال را انتخاب نمایید. (تا 25 برابر حق بیمه پرداختی)

 8- شما می توانید از پوشش تکمیلی فوت بر اثر حادثه به میزان 3 برابر سرمایه فوت بیمه نامه بهره مند شوید.)تا 100برابر حق بیمه پرداختی)

 9 – حداکثر پوشش حادثه پنج میلیارد ریال می باشد.

 10- پوشش تکمیلی حادثه از 10 تا 70 سالگی قابل انتخاب می باشد.

 11 – شما می توانید از پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بهره مند گردید .

 12- از کارافتادگی کامل و دائم عبارت است از ناتوانی کامل بیمه شده در اشتغال به هرگونه شغل که در اثر بیماری و یا حادثه به وجود آمده و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر ویا پزشکی قانونی باشد .

 13- پوشش تکمیلی معافیت ازپرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی فقط به افراد شاغل که سن آنان از 10 تا 55 سال می باشد ارائه می شود.

14- شما می توانید از پوشش تکمیلی بیماریهای تحت پوشش شامل سکته قلبی ، سکته مغزی،جراحی قلب باز،سرطان، پیوند اعضای اصلی بهره مند گردید.

 15- سرمایه قابل پرداخت پوشش تکمیلی بیماریها 30 درصد سرمایه فوت بیمه نامه و حداکثر پانصد میلیون ریال می باشد.

16– سرمایه پوشش تکمیلی بیماریها ، به صرف ابتلا و بدون نیاز به ارائه هزینه های پزشکی قابل پرداخت می باشد.

17 – در طول مدت قرارداد فقط یک بار می توان از پوشش تکمیلی بیماریها استفاده نمود.

18- پوشش تکمیلی بیماریها از سن10 تا 59 سال ارائه می شود.

19 – حق بیمه پوشش های تکمیلی سه گانه فوق بطور تقریبی 10 درصد حق بیمه سالانه می باشد که از محل حق بیمه سالانه برداشت می شود.

20-  شما می توانید پس از سال دوم به میزان 90 درصد اندوخته بیمه نامه جامع عمر وپس انداز خود وام دریافت  نمایید .

21- شما می توانید پس از سال دوم 90 درصد اندوخته بیمه نامه عمرو پس اندازخود را (مانند حساب بانکی ) برداشت نمایید.

22 – شما می توانید ذخیره انباشته شده بیمه عمر و پس انداز خود را در پایان قرارداد بصورت یکجا دریافت نموده و یا آنرا تبدیل به بیمه مستمری بازنشستگی نمایید.

23 –  سود تضمین شده سالیانه بیمه عمر و پس انداز آسیا 16 درصد به مدت 2 سال اول  و 13درصد بابت دو سال دوم و پس از 4 سال سود تضمین شده حداقل 10 درصد می باشد و سود مشارکت در منافع از طریق وبسایت بیمه آسیا اعلام می گردد.

24- در صورت عدم پرداخت حق بیمه ، بیمه نامه از محل اندوخته تا آخرین روز تکافوی هزینه ها معتبر خواهد بود.

25-پوشش هزینه های پزشکی در اثر حادثه تا سقف پانصد میلیون ریال .

ویژگیهای دیگر بیمه عمر و پس انداز آسیا

  1. در صورتیکه بیمه شده و بیمه گذار دو نفر باشند و بیمه گذار در اثر حادثه فوت نموده و یا از کارافتاده شود ، از  پوشش  تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه می توان استفاده نمود این طرح با نام حامی ارائه می شود.

2-با توجه به رابطهپایدار و آگاهانه با شرکت بیمه آسیا در طول مدت قرارداد(30سال) تخفیف ویژه به جهت خرید انواع بیمه نامه اعمال می گردد.

3-معافیت مالیاتی (ماده 136 و 137 قانون مالیت ها)چه در پرداخت حق بیمه و چه در دریافت سرمایه  

  جهت کسب توضیحات بیشتر با شماره تلفن  تماس 09124677791 حاصل فرمایید.  یا درخواست خود را به آدرس ذیل ایمیل فرمایید

asia2159@yahoo.com

مقایسه اجمالی پس انداز در بانک و بیمه جامع عمرو پس انداز :


1- پس انداز کننده باید مطمئن باشد که در جای مطمئنی پس انداز نموده است. تجربه در ایران و اکثر کشورها نشان داده که در شرایط بحرانی بعضی از بانکها ورشکست شده اند اما شرکتهای بیمه عمر توان مالی خود را حفظ نموده اند وبه اصطلاح شرکتهای بیمه ای شرکتهای بسیار غنی وپولداری هستند.


2-  بهره پس انداز در بانکها همیشه ثابت نیست در صورتی که حداقل بهره بیمه عمر در طول مدت قرارداد ثابت می باشد. حداقل سود تضمین در بیمه عمر 18 درصد می باشد که بیمه مرکزی نیز آنرا تضمین کرده است.


3-  در صورتی که پس انداز کننده دارای یک سپرده در بانک باشد طلبکاران او در صورت از کار افتادگی و بروز دیگر مشکلات می توانند طبق قانون از محل سپرده های بانکی، طلب شان را وصول کنند. در بیمه عمر چنین برداشتی امکان پذیر نمی باشد.


4- مراحل وام گرفتن از بانکها به مانند عبور از هفت خان رستم است ولی دربیمه های عمر،شما پس از یک فرجه دوساله که از شروع بیمه نامه میگذرد میتوانید به راحتی و بدون انجام کارهای اداری نفسگیر و حتی بدون ضامن ،90% اندوخته خویش را با کارمزد 4% وام بگیرید و نیاز مقطعی خویش را به راحتی مرتفع سازید واز طرفی بیمه نامه شما برمبنای قبل به روند خود ادامه میدهد و شما از پوششی خارج نخواهید شد.


5- افرادیکه دارای حساب بانکی هستند دراثر فوت مبلغ اندوخته آنها شامل مالیات برارث وکسر بدهی های فرد از حساب وی میشود، در صورتیکه در بیمه های عمر شما در زمان عقد قرارداد وراث خود وسهم الارث آنها را تعیین نموده وهیچ کس جز وراث(حتی دولت و طلبکاران و حتی مهریه)  ماده 60  قانون بیمه حق برداشت از اندوخته شما را ندارند.


6- درصورت فوت صاحب حساب بعد از مراحل قانونی باید مبلغی از سرمایه وی را خرج مراسم وکفن ودفن وی نمود وعملا از سرمایه کاسته میشود ولی دربیمه های عمر درصورت فوت مبلغ قابل توجهی به خانواده داغدار تحویل میشود تا درکنار مشکلات روحی ،مشکلات مالی کمتر آنها را تحت فشار قراردهد.


7– بعد از فوت بیمه گذار امور پرداخت سرمایه عمر بسیار سریع انجام میگیرد تا کمی مشکلات روحی بازماندگان التیام یابد. (نهایتا” یکماه)

8- از همه مهمتر بانک درقبال پس انداز وسرمایه گذاری شما روتحت پوشش خاصی قرار نمیدهد لکن اگر شما احیانا دچار حادثه ویا بیماری شود باید از اندوخته کسر نمایید وخودرادرمان نمایید ولی درسرمایه گذاری بیمه عمر برحسب حق بیمه ماهانه شما تحت پوششهای بیمه ای قرار میگیرید و بدون ارایه فاکتور مبلغ تعهد شده را دریافت مینمایید تا با آرا مش خیال به امور درمانی خویش بپردازید.

9- در بانکها هدف از تسهیلات مشخص است، مثلا حساب مسکن جوانان یا وام خرید خودرو یا وام تعمیرمنزل و…… که درتمام موارد ذکر شده پول دریافتی صرفا باید در همان زمینه مصرف شود ولی در بیمه های عمر اختیارتام تسهیلات واندوخته دست خود شماست ومیتواند در هر زمینه ای که مایل باشید و بدون هیچ محدودیتی در زمینه دلخواه سرمایه خویش را استفاده نماييد.

مقایسه بیمه های عمر و سرمایه گذاری با بیمه تامین اجتماعی

(الف) بیمه عمر و سرمایه گذاری(ب) بیمه تامین اجتماعی

۱-معافیت های مالیاتی

الف- حق بیمه پرداختی و سرمایه دریافتی معاف از مالیات میباشد     ب- هم حق بیمه پرداختی و هم وجوه دریافتی شامل مالیات میشود

۲-انحصار وراثت

الف- نیازی نداردب-پس از رای مراجع قانونی و بر اساس سهم الارث

۳-تنوع در انتخاب سرمایه و حق بیمه

الف-پرداخت حق بیمه بر اساس توان مالیب- به میزان 7% از حقوق دریافتی کسر می گردد

۴-تنوع انتخاب در روش پرداخت

الف-داردب-ندارد

۵-ضمانتنامه بانکی

الف-قابل تبدیل و ارائه استب-قابلیت ندارد

۶-دریافت وام

الف -از سال دوم و تا سقف 90% اندوخته بدون نیاز به ضامنب- بطور بسیار محدود

۷-قابلیت برداشت از اندوخته

الف-داردب-ندارد

۸-فسخ و بازخرید

الف-هردو را داردب- قابل فسخ است ولی امکان بازخرید ندارد

۹-هماهنگی با تورم

الف- بین صفر تا 20%ب- ندارد

۱۰-پرداخت سود سرمایه گذاری

الف- داردب- ندارد

۱۱-پوشش فوت عادی

الف-حداکثر تا 30 برابر حق بیمه سالیانهب- دارد بدون انتخاب و تنوع

۱۲-پوشش فوت در اثر حادثه

الف-حداکثر تا 3 برابر سرمایه فوت عادیب- دارد بدون انتخاب و تنوع

۱۳-پوشش بیماری های خاص

الف-حداکثر تا 30% سرمایه فوت بصورت بلاعوضب- بشرط مراجعه به مراکز طرف قرارداد خدمات را بطور کامل ارائه میدهد

۱۴-سقف پوشش تا ۷۰سالگی

الف-داردب-بر اساس مدت پرداخت حق بیمه و حداکثر تا 30 سال

۱۵-قابلیت انتقال یا تغییر بیمه گذار

الف- داردب- دارد

۱۶-قابلیت تبدیل به مستمری

الف-داردب- دارد

۱۷-در صورت از کار افتادگی

الف-معافیت از پرداخت حق بیمه+درآمد از کار افتادگیب-پرداخت کمک هزینه از کار افتادگی

۱۸-مکانیزم بازنشستگی

الف-در پایان قرارداد بر اساس حق بیمه پرداختیب-بر اساس آخرین پایه حقوق-جنسیت-نوع شغل و مدت پرداخت

۱۹-ثبت در سوابق کاری

الف-محسوب نمیشودب-محسوب میشود

۲۰-مستمری

الف- در صورت درخواست بیمه گذار ب-حتماً بصورت مستمری

۲۱-زمان پرداخت اندوخته سرمایه گذاری

الف- در پایان مدت بیمه نامه یا هر زمان به خواست بیمه گذارب- به هنگام بازنشتگی و سن قانونی اعلام شده

۲۲-استفاده کنندگان

الف-در زمان حیات یا فوت بیمه شده می تواند هر شخص یا اشخاص با هر درصدی ذینفع تلقی گرددب-در زمان حیات کلیه مزایا و تسهیلات فقط مختص پرداخت کننده حق بیمه و به هنگام فوت فقط وراث قانونی

۲۳- در صورتی که فقط مبلغ ۷٪حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی به عنوان حق بیمه عمر و سرمایه گذاری پرداخت گردد٬مبالغ نهایی جهت پرداخت مستمری یکجا یا مادام العمر این بیمه نامه٬چندین برابر عایدی بیمه تامین اجتماعی بوده و سرمایه هنگفتی را نصیب بیمه گذار میکند.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟