بیمه بدنه

معرفی بیمه نامه بدنه


در بیمه نامه بدنه ، وسایل نقلیه بیمه شده در مقابل خطرات اصلی سرقت ، صاعقه ، آتش سوزی ، انفجار وتصادف تحت پوشش قرار گرفته و خسارت های جزئی و کلی وارد شده ناشی از خطرات اصلی به وسیله نقلیه بیمه شده اعم از دستمزد ، تعمیرات و ارزش لوازم در صورتی که وسیله نقلیه به ارزش معاملاتی بازار بیمه شده باشد به قیمت روز حادثه پرداخت می شود .


علاوه بر پوشش های فوق ، می توان با پرداخت حق بیمه اضافی انواع خودرو را در مقابل خسارت های زیربیمه نمود :


1 -پوشش سرقت قطعات وسایل نقلیه سواری (به غیراز مورد استفاده عمومی و کرایه):
قطعات اصلی و لوازم منصوبه بیمه شده بدون سرقت وسیله نقلیه با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش سرقت قطعات قرار می گیرد .


بیمه گذار موظف است گزارش مقامات انتظامی مبنی بر چگونگی وقوع حادثه را ارائه نماید .
تعهد بیمه گر در مورد سرقت قطعات اصلی و وسایل اضافی منصوبه محدود به 5 درصد ارزش وسیله نقلیه در طول سال بیمه ای می باشد .
تعهد بیمه گر برای سرقت هر یك از وسایل اضافی منصوبه با پرداخت خسارت مربوطه خاتمه می یابد و درخواست پوشش مجدد منوط به موافقت بیمه گر و پس از بازدید اولیه مجدد و دریافت حق بیمه متعلقه امکان پذیر می باشد .
فرانشیز این پوشش 20 % مبلغ خسارت می باشد .


2- پوشش هزینه ایاب و ذهاب جهت خودرو های سواری :
در صورت عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه بیمه شده ناشی از خطرات اصلی موضوع بیمه( به استثناءسرقت ) باشد با پرداخت حق بیمه اضافی ، روزانه مبلغ مشخصی برای مدت معین به بیمه گذار پرداخت می شود .

حداکثر هزینه ایاب و ذهاب قابل پرداخت جهت خودرو های سواری تحت این پوشش اضافی ، روزانه مبلغی خواهد بود و مدت آن از 31 روز در سال بیمه ای پس از کسر دو روز در هرحادثه به عنوان فرانشیز تجاوز نخواهد کرد .


3- پوشش هزینه توقف جهت خودرو های بارکش و اتوکار :
این پوشش با پرداخت حق بیمه اضافی جهت جبران زیانهای ناشی از عدم استفاده از وسیله نقلیه بیمه شده در زمانیکه از محل یکی از خسارتهای مشمول تعهد بیمه گر دچار آسیب شده و غیر قابل استفاده
باشد .


4- پوشش نوسانات قیمت
پوشش نوسانات قیمت خودرو تا 25% و 40% و 100% را قابل خریداری می باشد.


5-پوشش بلایای طبیعی:

از طریق این پوشش اضافی می توان خسارت ناشی از خطرات طبیعی از قبیل سیل و زلزله را تحت پوشش قرارداد.


6-پوشش مواد شیمیایی:
پوشش ناشی از اسید پاشی و مواد شیمیائی این پوشش با پرداخت حق بیمه اضافی وسیله نقلیه بیمه شده در مقابل خسارتهای ناشی از اسید و مواد شیمیائی امکان پذیر می باشد .


7-پوشش حذف استهلاک:
این پوشش با پرداخت حق بیمه اضافی جهت خودروهای سواری که دارای تخفیف عدم خسارت 45 % سال
سوم عدم خسارت به بالا هستند امکان پذیر می باشد این پوشش شامل استهلاک مربوط به باطری و لاستیکها نمی باشد .


8-حذف فرانشیز:
این پوشش با پرداخت حق بیمه اضافی جهت خودروهای سواری که دارای تخفیف عدم خسارت 45 % به بالاهستند امکان پذیر می باشد.
این پوشش فقط شامل خطرات اصلی بجز سرقت کلی ، سرقت جزئی و خسارت کلی می باشد.
این پوشش شامل خسارت ناشی از پوشش های اضافی بیمه نامه بدنه و فرانشیز گواهینامه نمیباشد.


9-پوشش شکست شیشه به تنهائی:
در این پوشش با پرداخت حق بیمه اضافی ، وسیله نقلیه بیمه شده به استثناء موتورسیکلت در مقابل خسارت شکست شیشه به تنهائی و بدون برخورد شیئی خارجی و به عللی غیر از خطرات اصلی تحت پوشش قرار می گیرد .


10-پوشش ترانزیت:


از طریق این پوشش و با پرداخت حق بیمه اضافی ، وسیله نقلیه در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران درصورت وقوع خسارت ناشی از خطرات بیمه شده تحت پوشش قرار می گیرداین پوشش شامل سرقت کلی و سرقت قطعات در خارج از مرزهای ایران نمی باشد .


11-بیمه حوادث شخصی:

با بیمه حوادث شخصی منضم به بیمه نامه بدنه ، بیمه گذار در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط جهان و خارج از وسیله نقلیه و نیز راننده در زمان وقوع حادثه از طریق وسیله نقلیه بیمه شده ، تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرد .


فرانشیز


بخشی از خسارت که بر عهده بیمه گذار خواهد بود فرانشیز گفته می شود . این میزان در شرایط خصوصی بیمه نامه تعیین شده است .
فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث و آتش سوزی ( به استثناء موتور سیکلت ها)
-1 خسارت اول 10 % مبلغ خسارت حداقل 500,000ریال
-2 خسارت دوم 2 برابر فرانشیز بند اول 20 % درصد
-3 خسارت سوم 3 برابر فرانشیز بند اول 30 % درصد
-4 فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از 3 سال و یا سن راننده کمتر از 25 سال میباشد 10% درصد بیشتر از فرانشیز های فوق الذکر می باشد .
-5 فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهایی معادل 20% درصد مبلغ خسارت
-6 فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث و آتش سوزی به جز سرقت 10%درصد مبلغ خسارت
-7 فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی ؛ در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصرشناخته شده ای وجود داشته باشد و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد 50% فرانشیز خسارت اول خواهد
بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟